Laatste informatie over afbouw van werkzaamheden:


 

 

 

Den Haag, 20 januari 2020

 

 

Beste cliënt, geachte relatie,

 

Stichting Findien en Stichting Findien Bewind zullen met ingang van 1 april 2020 hun werkzaamheden noodgedwongen moeten neerleggen. De bestuurders van de Kessler Stichting en Limor -de twee grote opdrachtgevers van Findien-, hebben de overeenkomst met Stichting Findien opgezegd. Dit heeft als gevolg dat de organisatie niet kan blijven bestaan.

 

Zowel de Kessler Stichting en Limor zullen zich inspannen om voor hun eigen cliënten naar een oplossing opzoek te gaan. Cliënten van andere instellingen die budgetbeheer afnemen bij Findien, worden in de gelegenheid gesteld om naar een andere budgetbeheerder op zoek te gaan. Cliënten wiens goederen onder bewind staan, zullen zo spoedig mogelijk worden overgedragen aan een andere bewindvoerdersorganisatie die werkzaam is in de regio.

Lees meer over de wijze van beëindigen of overdracht van uw dossier: Voor cliënten en begeleiders

 

De medewerkers van Findien zullen zich ervoor blijven inspannen om de afbouw- en/of overdracht van uw dossier professioneel en zorgvuldig te laten verlopen. Op de website www.findien.nl worden nieuwsberichten over de afronding van de stichting geplaatst. Als u vragen heeft kunt u telefonisch contact opnemen.

 

Het bestuur en medewerkers van Findien danken u voor de samenwerking en het vertrouwen in de periode dat zij budgetbeheerder of bewindvoerder zijn (geweest).

 

Hoogachtend,

 

 

 

Team Findien

 

085 - 4 85 64 85
info@findien.nl