Wat doen wij

Wij verzorgen budgetbeheer en kunnen als dat nodig is door de kantonrechter worden benoemd tot beschermingsbewindvoerder.

Wanneer schulden om de hoek komen kijken, dan kunnen wij hierover professioneel adviseren of verwijzen.


Wat is budgetbeheer?

Wij zorgen ervoor dat dat de belangrijkste vaste lasten betaald worden. In een financiële plan komt dan te staan welke dat zijn. Ons uitgebreide pakket neemt bijna alle financiële zorgen uit handen.

Wij beheren het inkomen op een bankrekening die aan de cliënt is toegekend. Dat wordt de beheerrekening genoemd.

 

De budgetconsulent adviseert over wat er in het financieel plan komt te staan en voert het budgetbeheer in de praktijk uit. Uiteraard alles in overleg met de cliënt!


Wat is beschermingsbewind?

Als iemand door zijn situatie zelf niet goed voor zijn of haar eigen financiën kan zorgen, kan bewind over het vermogen nodig zijn. Een persoon van wie de goederen onder bewind staan mag niet meer zelf beslissen over zijn vermogen, maar blijft handelingsbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld - zonder toestemming van de bewindvoerder of kantonrechter - wel zelf een testament maken, maar niet zijn huis verkopen.

 

De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de persoon van wie de goederen en het vermogen onder bewind staan. Zo beslist de bewindvoerder zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene, over zijn goederen en vermogen. De kantonrechter benoemt de bewindvoerder. Het doel van het bewind (als maatregel) is het beschermen van de financiële belangen van de betrokkene.